Felhasználási feltételek

Szabályzat

Tilos a moderálatlan viselkedés, mások szidalmazása, direkt hergelése. Többszöri figyelmeztetés után kitiltás jár. Profilkép kirakása kötelező. Tilos a rasszizmus. Tilos a vallási és politikai nézeteket való kommunikáció . Nem megengedett egyszerre több nick névvel bejelentkezni vagy állandó jelleggel váltogatni, félreértésre adhat okot Közösbe privát beszélgetést bemásolni (probléma esetén csak a moderátoroknak, akik ennek ismeretében intézkedhetnek) Tilos személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név mottójában, bemutatkozásában; Személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása. Tilos a szoba ellehetetlenítése, a közösségrombolás, mint például: a) nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás" (pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás); b) karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után); c) többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból) d) közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés keretében intézendő el); e) erotika szobán kívül tett szexuális tartalmú megnyilvánulás; A Nick választás/használat feltételei: - Nem lehet obszcén/erotikus/szexuális jellegű/mivel ez nem szexchat Tilos élő rádióadás alatt youtube link vagy más média források megosztása a chatfalon.


Felhasználási feltételek


Fogalmak :

1. Felhasználó : Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki aki a weboldalt igénybe veszi. Regisztráció során a felhasználó elfogadja és eleget tesz a jelen felhasználási feltételeknek.

2. Regisztráció:

A https://sakaltanya.com/ alatt elérhető keretrendszer, ill. rendszer, és a rendszer által nyújtott funkciók használatba vétele az oldal által támogatott regisztráció vagy egyék közösségi oldalak által közzétett bejelentkezési API (facebook login button,google login button) használatával.

3. Szolgáltatás :


A https://sakaltanya.com/ alatt elérhető keretrendszer, ill. rendszer, és a rendszer által nyújtott funkciók.


I. Általános felhasználási feltételek:


1. A sakaltanya fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhásználók előzetes hozzájárulása nélkül és vagy egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szabályzat és felhasználási feltételek módosítása után elfogadja azokat.

2. Általános kötelezettségek :

A jelszava titokban való tartásáért és "erősségéért" Ön felel

Az Ön által megadott adatoknak/információknak időszerűeknek, teljesnek és valóságnak megfelelőeknek kell lenniük

Az azonosítójával történő jogosulatlan használata esetén, azonnal értesítenie kell az üzemeltetőt

Hozzájárul ahhoz, hogy a sakaltanya korlátozott információt tesz közzé magáról, azonban Ön ezen információk és vagy adatok megjelenítését korlátozottan képes beállítani

A sakaltanya fenntartja a jogot, hogy minden további értesítés nélkül inaktiválja, törölje az Ön fiókját jogsértés ill. az alább leírt feltételek megsértése esetén, és ha Ön félrevezetőnek vagy reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csakis kizárólag természetes magánszemélyek vehetik igénybe.

A sakaltanya a nem természetes magánszemélyek és vagy csoportok, cégek által lefoglalt fiókokat értesítés nélkül inaktiválja.

A sakaltanya nem vállal felelősséget ezen kötelezettségek nem teljesítésével okozott hiányért, vagy kárért.

Amennyiben az Ön által megadott adatok félrevezetőnek minősíthetőek, a sakaltanya fenntartja a jogot, hogy a személyi azonosításához alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze hitelességét, a félrevezető és megtévesztő felhasználók elkerülése érdekében.

A sakaltanya fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

3. Regisztrációs szabályzat :

Az oldalra való regisztrációval/és vagy az oldal használatba vétele egyéb alkalmazás áltál (facebook,mobil,google) beleegyezik abba, hogy az oldal által nyújtotta szolgáltásokat nem használja fel személyiségi, és egyéb jogok megsértésére.

4. Felelősség

1. Az oldalra való regisztrációval Ön kijelenti, hogy az oldal által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az Ön által közzétett adatokért és vagy információkért teljes mértékben felelősséget vállal.

2. Az oldalra való regisztrációval Ön elfogadja, hogy az oldal üzemeltetői, és adminisztrátorai, és vagy moderátorai, a magyar törvényeknek való megfelelés érdekében, egyéni elbírálás alapján, bármikor inaktiválhatja az Ön fiókját, ill. az Ön által közzétet bármilyen/bárminemű adatot, és vagy információt törölheti.

3. A sakaltanya nem ellenőrzi a felhasználók által publikált adatokat és információkat. A sakaltanya, mint közvetítő szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által továbbított és közétett információkért / adatokért.

II. Szolgáltatások használatára vonatkozó felhasználási feltételek:

Az oldalon tiltottak a következő tevékenységek:

Más és vagy saját oldalak reklámozása, kivételt képeznek a híres oldalak (youtube,google,hasonlóak megengedettek) (Azonnali kitiltás)

Politizálás (Azonnali kitiltás)

Kötekedés, Provokálás (Azonnali Kitiltás)

Trágár beszéd ( Azonnali Kitiltás )

Erotikus tartalom megosztása (Azonnali kitiltás)

Fajbeli megkülönböztetés, illetve elitélés (Azonnali kitiltás)

Felbújtás, mások megtévesztése, becsületsértés (Azonnali kitiltás)

Adminisztrátorral/Operátorral való kötekedés (Azonnali kitiltás)

Kiabálás ( Folyamatos nagybetűk használata ) (Azonnali kitiltás)

Egymás után több soron keresztül ugyanannak az üzenetnek a beírása, más néven floodolás ( Némítás )

Hosszabb, több soros szövegek sorozatos bemásolása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Privát beszélgetések bemásolása a közösbe ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Moderátori döntés számonkérése, moderátor (direkt/indirekt) provokálása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurrens chat szolgáltatás közzétele ( Azonnali kitiltás )

A chatet kizárólag közvetlen felhasználó-szerver kapcsolattal lehet igénybe venni, abba a felhasználó más számítógépet nem iktathat

Káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Tilos más személyek, csoportok alázása;

Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani;

Mindenegyéb olyan szöveg tiltott mind a chaten, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a szobalakók többségének ízlését durván sérti

Minden szoba egy adott csoport tagjait célozza meg, így a megfelelő szobában az adott csoport tagjai védelmet élveznek;

Amennyiben egy felhasználó a moderátorokat, adminisztrátorokat, vagy az üzemeltetőt szidalmazza fórumokon vagy chaten, az ellen azonnal figyelmeztetés nélkül felléphetnek a moderátorok

A renitens, többszörösen szabályszego~ felhasználókkal szemben az operátorok figyelmeztetés nélkül is eljárhatnak.

A chaten tilos az idegen, a közösség számára nem érthető , idegen nyelv használata közösben és a topicokban, mivel az szabálytalanságra, és visszaélésekre adhat lehetőséget. Kivétel ez alól a külföld, roma , szomszédországok szoba, ahol engedett az idegen nyelv használata a közösben és topicban, mert ezt a moderátorok ellenőrzik. ( Némítás / Azonnali kitiltás )

A chatelő fenyegetése és vagy lejáratása akár privátban (jelezze egy adminisztrátornak/pontos szöveg + UTC/GMT +1 tz) , akár publikusban azonnali kitiltással jár

Netikettnek nem megfelelő viselkedés / kultúrálatlan viselkedés (Egyéni elbírálás alapján azonnali kitiltás) Általános előírások: http://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett (rfc1855h.hun)

Fogalmak a chaten :

Adminisztrátor: Az oldal általános felhasználási szabályzatába ütköző tevékenységek ellenőrzését végzi

Moderátor: A virtuális társalgókban lévő általános rend fenntartásáért felelős
Továbbá:

Az oldalon megosztott és publikát adatokért (képek, audió, videó), információkért az üzemeltető nem vállal felelősséget, ezért a lehetséges jogi következmények Önre hárulnak.

A szabályzat és vagy jelen feltételek megszegése, egyúttal a felhasználói fiókjának ideiglenes, és vagy teljes inaktiválását jelenti.

Az oldal regisztrációs szabályzatának elfogadásával, egyben elfogadja az oldal adatvédelmi szabályzatát is!

A sakaltanya használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeit.

A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi (üzemeltetők) és szükség esetén a hatóság fér hozzájuk.

A sakaltanya rendszerbe történő regisztráláskor megadott email címét a szolgáltatás többi felhasználója számára nem jelenítjük meg, azt csak kizárólag az oldal üzemeltetői látják.

Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag harmadik fél hirdetési ajánlatát tartalmazó emailt (spam) nem küldünk előzetes hozzájárulása nélkül.

A regisztrációval kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a https://sakaltanya.com/ oldal üzemeltetői az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezelhetik.

Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Figyelem felhívás!

Az oldalon csak jogtiszta multimédiás tartalmat oszthat meg! Tartalom megosztása esetén elfogadja, hogy a tartalomból származó bármilyen lehetséges jogi következmény Önre hárul, illetve az jogi sérelmek esetén azonnali eltávolításra kerül.III. Általános kötelezettségek:

Tartalom megosztása

Tartalom megosztásánál lehetősége van, a megosztott tartalom láthatóságának beállítására. Továbbá :

Felhasználói fiókja törlése esetén, a fiókjához tartozó tartalmat Önnek kell törölnie, mielőtt inaktiválná fiókját. Az ebből származó későbbi károkért a https://sakaltanya.com/ nem vállal felelősséget

A https://sakaltanya.com/ nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen közvetlen avagy közvetett, járulékos illetve másodlagos károkért, amelyek az Ön oldalain, illetve az Ön által közzétett található információkból/adatokból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Az oldalra való regisztrálással kijelenti, hogy az Ön által közétett tartalomból fakadó esetleges bárminemű károkért Ön a felelős

A sakaltanya nem vállal felelősséget a felhasználók által megadott adatok hitelességéért


Biztonság

Mindent megteszünk, hogy a https://sakaltanya.com/ a lehető legbiztonságos legyen, azonban ezt nem tudjuk teljes mértékben garantálni.

Azonban, hogy még biztonságosabbá váljék a sakaltanya, az oldalra való regisztrálással az alábbi kötelezettségeknek eleget kell tennie:

Nem küldhet kereskedelmi célú/jellegű adatot/levelet a sakaltanyan

Nem gyűjthet a felhasználókról tartalmat vagy információt

Nem folytathat jogellenes marketinget a sakaltanyan

Nem folytathat több felhasználói profil alól tevékenységet az oldalon (multiacc használata tilos).

Nem tölthet fel vírusokat, vagy más rosszindulató kódokat

Nem tehet közzé másokat sértő tartalmat

Nem tehet közzé gyűlölködő, fenyegető, vagy pornográf, uszító, erőszakot tartalmazó adatot

Nem használhatja a sakaltanya bárminemű jogellenes, megtévesztő tevékenységre

Nem folytathat a sakaltanya helyes működése ellen irányuló tevékenyeséget (pl DoS, különböző támadások)

Chat

A chaten lehetősége van az Ön által streamelt adat (kamerkép,hanganyag) privát módban való közzétételére, így a sakaltanya nem vállal semminemű felelősséget az ebből fakadó későbbi károkért

A chaten lehetősége van a felhasználók letiltására/némítására

A chaten közzétett információ más felhasználó által való közzététele esetén, a sakaltanya semminemű felelősséget nem vállalA szabályzat és a felhasznalási feltételek el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesíti annak betartása alól.